Producenci

Reklamacje i zwroty

Mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.

  1. Towary oferowane w sklepie internetowym EkoDlaDomu.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu EkoDlaDomu.pl.
  2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera prosimy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki, w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz należy skontaktować się jak najszybciej z EkoDlaDomu.pl w celu wyjaśnienia sprawy pod numerem +48 668 116 377 lub mailowo biuro@ekodladomu.pl.
  3. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego); odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą; odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia; Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania EkoDlaDomu.pl oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach EkoDlaDomu.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
  5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
  6. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.