Producenci

 


Oznaczenia i symbole na kosmetykach


I. Nazwa handlowa kosmetyku (informacja obowiązkowa)

II. Dane producenta (informacja obowiązkowa)

  • imię i nazwisko lub nazwa i adres (jeżeli podano więcej niż jeden adres, podkreślony powinien być ten pod którym przechowywana jest dokumentacja kosmetyku)
  • nazwa Państwa z którego pochodzi kosmetyk (w przypadku gdy wyprodukowany został poza terytorium Unii Europejskiej)

III. Ilość nominalna czyli zawartość kosmetyku w momencie pakowania (wyrażona w mililitrach ,,ml" lub gramach ,,g"

Zamieszczanie ilości nominalnej na opakowaniu jest obowiązkowe z wyjątkiem: produktów zawierających mniej, niż 5 gramów lub 5 mililitrów, bezpłatnych próbek oraz produktów w opakowaniach jednorazowego użytku.

IV. Termin trwałości (występuje tylko w kosmetykach)

Termin trwałości na kosmetykach określa się zwrotem ,, Najlepiej zużyć przed końcem".

Zamieszczanie terminu trwałości na opakowaniu jest obowiązkowe z wyjątkiem: kosmetyków, których termin ważności jest dłuższy niż 30 miesięcy (wówczas wymagany jest znak PAO)

V. Szczególne ostrzeżenia (informacja obowiązkowa w  niektórych przypadkach, występuje tylko w kosmetykach)

VI. Numer partii (informacja obowiązkowa)

Numer partii ułatwia identyfikację kosmetyku.

VII. Składniki/ingredients - wykaz składników (informacja obowiązkowa podawana tylko na kosmetykach)

Składniki w wykazie wymienia się w porządku malejącym według masy w momencie ich dodawania do kosmetyku:

  • składniki o stężeniu wyższym niż 1 % podawane są w kolejności według malejącej masy
  • składniki o stężeniu niższym niż 1 % podawane są w kolejności dowolnej po składnikach, których stężenie przekracza 1%.

W składzie kosmetyku wymienione są również barwniki i kompozycje zapachowe.

Skład podaje się na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym. W przypadku gdy opakowanie jest zbyt małe skład produktu może być zamieszczony na dołączonej ulotce pod warunkiem, że zewnętrzne opakowanie będzie opatrzone znakiem ,,Ręka na książce".

VII. Szczególne ostrzeżenia (informacja obowiązkowa w niektórych przypadkach)

Na opakowaniach niektórych kosmetyków umieszczane są dodatkowe ostrzeżenia, np. „chronić oczy", „nie stosować dla dzieci poniżej 3 lat", ,, produkt łatwopalny". Są one wymagane w przypadku niektórych typów produktów lub stosowania niektórych składników.

 

Inne pojawiające się oznaczenia

Symbol „ręka na książce" (obowiązkowy w niektórych przypadkach, umieszczany tylko na kosmetykach). Symbol „ręki na książce" oznacza, że do danego kosmetyku została dołączona ulotka zawierająca informację dot.: składu, zastosowania oraz ewentualnych ostrzeżeń związanych z jego stosowaniem.

Znak używany jest w przypadku, gdy opakowanie kosmetyku jest zbyt małe na umieszczenie przez producenta w/w - ważnych informacji.

Symbol ,,otwartego słoika" PAO (stosowany tylko na kosmetykach, obowiązkowy w niektórych przypadkach)

Symbol  PAO (Period After Opening) informuje nas, po jakim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk może być bezpiecznie stosowany bez narażania zdrowia użytkownika. Obok lub na symbolu podawany jest okres trwałości po otwarciu (określany w miesiącach).

Niektóre produkty m.in.: aerozole, szminki nie wymagają podawania okresu trwałości, gdyż nie zachodzi ryzyko pogorszenia ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Symbol UVA (nieobowiązkowy, umieszczany tylko na kosmetykach ochrony przeciwsłonecznej)

Symbol  UVA oznacza, że dany produkt spełnia wymogi stawiane przez  Europejską Komisję  w zakresie skuteczności ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UVA. Kosmetyki promieniochronne powinny być czytelnie etykietowane i zawierać informację dotyczącą stopnia ochrony jak również informację o szczególnym postępowaniu, aby zapewnić optymalną ochronę.

Symbol „zielony punkt" (nieobowiązkowy, umieszczany na kosmetykach i innych produktach)

Symbol  ,,zielony punkt" (Gruener Punkt)  oznacza, że producent ma obowiązek recyklingu opakowania (tj. powtórnego przetworzenia).

Symbol ,,nie testowany na zwierzętach" (nieobowiązkowy)

Symbol  ,,nie testowany na zwierzętach" oznacza, że producent jak również jego dostawcy nie wykonywali oraz nie zlecali wykonania testów danego kosmetyku ani jego poszczególnych składników na zwierzętach.

Obowiązujące przepisy całkowicie zakazują wykonywania testów kosmetyków na zwierzętach.

Symbol "e" (nieobowiązkowy)

Symbol ,,e" oznacza, że podczas paczkowania towaru producent skorzystał z uznaniowego standardowego systemu kontroli wagi lub objętości na etapie produkcyjnym (podawany jest przy zawartości nominalnej produktu [g] lub [ml]).

Symbol „odwrócony epsilon" (nieobowiązkowy)

Symbol „odwrócony epsilon" dotyczy produktów aerozolowych i jest gwarancją spełnienia polskich i europejskich wymagań stawianych tego typu wyrobom (oznacza butelkę o określonej pojemności).

Symbol ,,płomienia" (obowiązkowy na wyrobach aerozolowych, umieszczany na kosmetykach i innych produktach)

Symbol ,,płomienia" oznacza produkt łatwopalny. Należy chronić go przed słońcem oraz temperaturą powyżej 50 stopni. Nie można go przekłuwać ani spalać (również po zużyciu), rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Należy chronić go przed dziećmi. Jeżeli nad symbolem płomienia pojawi się ,,F+", oznacza to, że dany produkt jest skrajnie łatwopalny.

Znak „dbaj o czystość" (nie obowiązkowy)

Symbol ,,dbaj o czystość" oznacza, że po zużyciu produktu opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kosza,  gdyż przeznaczone jest do odzysku (powtórnego wykorzystania).

Symbol ,,Kula ziemska" (Ozon Friendly, Ozon Freundlich, ohne FCKW, CFC free) - nieobowiązkowy, stosowany na wyrobach aerozolowych.

Oznacza, że dany produkt nie zawiera freonów i halonów (produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej). W związku z zakazem stosowania freonów (zastępowane są mieszaniną propanu i butanu) symbol ten jest coraz rzadziej używany.

Symbol obowiązkowy na wyrobach aerozolowych

Symbol ,,303" oznacza całkowitą pojemność opakowania podaną w mililitrach. Umieszczany jest na opakowaniach aerozoli.

Symbol obowiązkowy na wyrobach aerozolowych

Symbol  zgodności z obowiązującym ustawodawstwem  umieszczany na opakowaniach aerozoli.

Symbol nieobowiązkowy

Oznacza materiał, z którego wykonano opakowanie danego produktu. Pokazany symbol oznacza, że opakowanie wykonano z aluminium.

Inne skróty, które mogą wystąpić na opakowaniach to np. HDPE (high density polyethylene).

Symbol nieobowiązkowy

Oznacza materiał, z którego wykonano opakowanie danego produktu. Pokazany symbol oznacza, że opakowanie wykonano z politereftalanu etylenu.

Inne skróty, które mogą wystąpić na opakowaniach to np. HDPE (high density polyethylene).

LDPE (low density polyethylene)

Oznacza materiał, z którego wykonano opakowanie danego produktu.  Jest informacją o materiale, który podlega recyklingowi.

Symbol ,,Stokrotka" (Margerytka)

Symbol wprowadzony przez Unię Europejską. Oznacza produkty, które nie tylko same są bezpieczne dla środowiska, ale także w procesie ich wytwarzania zachowywane zostały normy ekologiczne.