Producenci

 


Jenostki certifikujące

 

Standard Cosmos


Europejski standard Cosmos zaczął obowiązywać na terenie Unii Europejskiej w styczniu 2010 roku. Cosmos, oparty w dużej mierze na wytycznych Ecocertu, rozróżnia kosmetyki naturalne (Cosmos-Natural) oraz organiczne, w Polsce zwane również ekologicznymi (Cosmos-Organic). Cosmos narodził się po wielu latach prób opracowania jednego europejskiego standardu. Kosmetyki ze znakiem Cosmos są jeszcze rzadko spotykane na polskim rynku.


 

BDIH

Niemiecka jednostka certyfikująca kosmetyki naturalne.

Kosmetyki posiadające certyfikat BDHI spełniają następujące kryteria:

 • do produkcji użyto wyłącznie roślinnych surowców z kontrolowanych upraw oraz certyfikowanych dzikich zbiorów,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących od martwych zwierząt,
 • zakaz wykonywania testów na zwierzętach na całym etapie produkcji,
 • zakaz stosowania sztucznych środków barwiących, syntetycznych substancji zapachowych, silikonów, parafiny i innych pochodny ropy naftowej,
 • dozwolone jest stosowanie mineralnych surowców (np. chlorek sodu) i nieorganicznych soli (np. siarczan magnezu),
 • dozwolone  jest stosowanie obok naturalnych konserwantów niektórych naturalnie identycznych tj.: kwas benzoesowy, kwas salicylowy i jego kwasy, kwas sorbinowy i jego sole, alkohol benzynowy (informacja taka dodatkowo jest zaznaczona na opakowaniu: "Konserviert mit... [Name des Konservierungsstoffes]", "Konserwowane... [nazwa składnika]"),
 • zakaz stosowania surowców pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie,
 • zakaz radioaktywnego naświetlanie surowców organicznych i produktów kosmetycznych w celu odkażania,
 • stosowanie biodegradowalnych opakowań.

 

NaTrue

Międzynarodowa jednostka certyfikująca, zrzeszająca firmy zajmujące się kosmetyką naturalną i ekologiczną. Wszystkie produkty NaTrue posiadają także certyfikat BDIH.

NaTrue wyróżnia trzy poziomy jakości produktów (każdy poziom określa dokładne kryteria dotyczące składu i produkcji kosmetyków naturalnych i organicznych):

 Kosmetyk naturalny

Do produkcji kosmetyków naturalnych stosować można jedynie:

 • substancje naturalne,
 • identyczne z naturalnymi,
 • niemal naturalne oraz wodę.

Kosmetyk naturalny z częścią organiczną

Produkt musi spełniać wymagania dotyczące kosmetyków naturalnych.

W swoim składzie musi zawierać:

 • minimum 15% substancji naturalnych niemodyfikowanych chemicznie,
 • maksimum 15% substancji niemal naturalnych,
 • minimum 70% substancji naturalnych musi pochodzić z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego i/lub z kontrolowanego dzikiego zbioru, zgodnych z kryteriami przepisów ekologicznych Unii Europejskiej (EC 834/2007).

Kosmetyk organiczny

Produkt musi spełniać wymagania dotyczące kosmetyków naturalnych.

W swoim składzie musi zawierać:

 • minimum 20% substancji naturalnych nie modyfikowanych chemicznie,
 • maksimum 15% substancji niemal naturalnych,
 • minimum 95% substancji naturalnych musi pochodzić z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego i/lub z kontrolowanego dzikiego zbioru, zgodnych z kryteriami przepisów ekologicznych Unii Europejskiej (EC 834/2007).

 

ECOCERT

Międzynarodowa jednostka certyfikująca z siedzibą we Francji działająca w zakresie ochrony środowiska.

ECOCERT wyróżnia dwie grupy kosmetyków:

Kosmetyki naturalne (natural cosmetic) -  przynajmniej 95% składników jest pochodzenia naturalnego, maksymalnie 5% składników syntetycznych.

Kosmetyki naturalne ekologiczne (natural and organic cosmetic) – minimum 95% składników jest pochodzenia naturalnego, z czego przynajmniej 50% pochodzi z upraw ekologicznych, maksymalnie 5% składników syntetycznych.

 • Kosmetyki posiadające certyfikat ECOCERT spełniają następujące kryteria (wspólne dla w/w grup):zakaz stosowania surowców pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie,
 • zakaz stosowania sztucznych środków barwiących, syntetycznych substancji zapachowych, silikonów, parafiny i innych pochodny ropy naftowej oraz emulgatorów PEG,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących od martwych zwierząt,
 • zakaz wykonywania testów na zwierzętach,
 • zakaz radioaktywnego naświetlanie surowców i produktów kosmetycznych w celu odkażania,
 • dozwolone jest stosowanie konserwantów m.in.: kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas sorbinowy, salicylowy i ich sole,
 • dozwolone  jest stosowanie obok naturalnych konserwantów niektórych naturalnie identycznych tj.: kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas sorbinowy, salicylowy i ich sole (informacja taka dodatkowo jest zaznaczona na opakowaniu),
 • każdy certyfikowany produkt musi zawierać na opakowaniu ilość surowców naturalnych oraz pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych,
 • stosowanie biodegradowalnych opakowań.

 

COSMEBIO

Francuska organizacja certyfikująca produkty organiczne, gwarantująca przejrzystość w zakresie składników i procesów produkcyjnych wykorzystywanych w kosmetykach ekologicznych.

Certyfikacja ta wyróżnia dwie grupy kosmetyków:
Kosmetyki ekologiczne - przynajmniej 95% surowców musi być naturalnych lub pochodzenia naturalnego, przynajmniej 5% surowców i 50% substancji roślinnych musi być certyfikowana jako organiczne.
Kosmetyki ekologiczne i organiczne – przynajmniej 95% surowców musi być naturalnych lub pochodzenia naturalnego, przynajmniej 10% surowców i 95% substancji roślinnych musi być certyfikowana jako organiczne.

Kosmetyki posiadające certyfikat COSMEBIO spełniają następujące kryteria (wspólne dla w/w grup - tożsame z certyfikatami BDIH/ECOCERT):

 • przynajmniej 95% surowców jest pochodzenia naturalnego lub pochodzących z upraw ekologicznych,
 • mogą zawierać minimalne ilości syntetycznych substancji, które nadal nie są dostępne w postaci naturalnej,
 • zakaz stosowania sztucznych środków barwiących, syntetycznych substancji zapachowych, PEG, silikonów, pochodny ropy naftowej,
 • zakaz stosowania konserwantów takich jak paraben lub fenoksyetanol,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących od martwych zwierząt,
 • zakaz wykonywania testów na zwierzętach,
 • zakaz obróbki jonizacyjnej,
 • stosowanie biodegradowalnych opakowań,
 • jeżeli w danym  zakładzie wytwarzane są również produkty niecertyfikowane, to ich produkcja powinna odbywać się na innych liniach produkcyjnych.

 

SOIL ASSOCIATION

Charytatywna organizacja z siedzibą w Wielkiej Brytanii certyfikująca wyłącznie kosmetyki organiczne (najbardziej restrykcyjne standardy).

Kosmetyki posiadające certyfikat Soil Association spełniają następujące kryteria:

 • zawierają maksymalną możliwą ilość składników organicznych,
 • w 95% składają się ze składników organicznych lub, jeśli udział składników organicznych wynosi przynajmniej 70% opatrzony jest dopiskiem „ze składnikami organicznymi"
 • zakaz stosowania surowców pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie,
 • zakaz stosowania sztucznych aromatów, detergentów, parabenów, glikoli, pochodnych ropy naftowej itp.,
 • stosowanie biodegradowalnych opakowań.

 

EcoGarantie

EcoGarantie to najbardziej rygorystyczny certyfikat ekologiczny dla środków czystości, daje gwarancję, że produkt jest ekologiczny, bezpieczny i trwały. Ten belgijski symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym dla środków czystości, środków do prania oraz środków do pielęgnacji ciała.

Środki czystości posiadające certyfikat EcoGarantie spełniają następujące kryteria:

 • użycie jak największej ilości naturalnych surowców roślinnych pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych,
 • zakaz wykonywania testów na zwierzętach,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie,
 • zakaz radioaktywnego naświetlanie surowców organicznych i produktów kosmetycznych w celu odkażania,
 • zakaz stosowania surowców pochodzenia petrochemicznego,
 • przeprowadzanie ścisłej kontroli dotyczącej użycia stabilizatorów, emulgatorów, konserwantów itp.

 

EcoControl

Międzynarodowa instytucja certyfikująca między innymi kosmetyki naturalne i organiczne zgodnie ze standardami certyfikatów BDIH, NaTrue i ECOCERT.

Znak EcoControl jest zastrzeżonym znakiem towarowym instytutu certyfikującego „PreCert, Consulting & Audits".

Kosmetyki posiadające certyfikat EcoControl spełniają następujące kryteria:

 • składniki użyte do produkcji kosmetyków wytwarzane są z naturalnych, surowych materiałów,
 • zakaz stosowania pochodnych ropy naftowej,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie,
 • stosowanie czystych olejów roślinnych z kontrolowanych upraw ekologicznych,
 • stosowanie czystych olejków eterycznych jako substancji zapachowych (ok. 85-90% pochodzących z upraw ekologicznych).

 

VEGAN SOCIETY

Certyfikat nadawany przez organizację charytatywną Vegan Society  z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Kosmetyki posiadające certyfikat Vega spełniają następujące kryteria:

 • nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego,
 • nie są testowane na zwierzętach.

Dotyczy produktu jak również składników użytych do jego produkcji.

 

Demeter

Niemiecka jednostka certyfikująca kosmetyki naturalne oraz żywność. Daje gwarancje, że kosmetyk po który sięgamy wyprodukowany jest w zgodzie z zasadami sprawiedliwego handlu (Fair Trade) oraz certyfikacji BDIH.

Kosmetyki posiadające certyfikat Demeter spełniają następujące kryteria:

 • do produkcji użyto wyłącznie roślinnych surowców z kontrolowanych upraw oraz certyfikowanych dzikich zbiorów,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących od martwych zwierząt,
 • zakaz wykonywania testów na zwierzętach,
 • zakaz stosowania sztucznych środków barwiących, syntetycznych substancji zapachowych, silikonów, parafiny i innych pochodny ropy naftowej,
 • dozwolone jest stosowanie mineralnych surowców (np. chlorek sodu) i nieorganicznych soli (np. siarczan magnezu),
 • dozwolone  jest stosowanie obok naturalnych konserwantów niektórych naturalnie identycznych tj.: kwas benzoesowy, kwas salicylowy i jego kwasy, kwas sorbinowy i jego sole, alkohol benzynowy,
 • stosowanie biodegradowalnych opakowań.

 

USDA

Certyfikat nadawany przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (certyfikuje  kosmetyki, leki, żywność).

Kosmetyki posiadające certyfikat USDA spełniają następujące kryteria:

 • przynajmniej 95% składników jest pochodzenia organicznego,
 • brak jest syntetycznych konserwantów,
 • składniki nie są chemicznie przetwarzane.

Wszystkie składniki produktów, badane i dopuszczane do stosowania przez USDA są również dopuszczane przez organizację FDA - Food and Drug Administration.

 

ICADA

Niemiecka jednostka certyfikująca kosmetyki naturalne.

Kosmetyki posiadające certyfikat  ICADA spełniają następujące kryteria:

 • do produkcji użyto wyłącznie roślinnych surowców z kontrolowanych upraw oraz certyfikowanych dzikich zbiorów,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących od martwych zwierząt,
 • zakaz wykonywania testów na zwierzętach na całym etapie produkcji,
 • zakaz stosowania sztucznych środków barwiących, syntetycznych substancji zapachowych, silikonów, parafiny i innych pochodny ropy naftowej,
 • stosowanie biodegradowalnych opakowań.

 

QUALITE FRANCE

Francuska jednostka certyfikująca należącą do Bureau Veritas. Kosmetyki certyfikowane przez Qualite France posiadają etykietę Cosmebio.

Kosmetyki posiadające certyfikat  Qualite France spełniają następujące kryteria:

 • co najmniej 95% składników jest pochodzenia naturalnego, naturalnych lub pochodzących z rolnictwa ekologicznego,
 • dozwolone jest stosowanie minimalnych ilości substancji syntetycznych, które nadal nie są dostępne w postaci naturalnej z wyjątkiem PEG, silikonów, pochodnych ropy naftowej,
 • zakaz stosowania sztucznych środków barwiących, syntetycznych substancji zapachowych, silikonów, PEG i  innych pochodny ropy naftowej,
 • zakaz stosowania surowców pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie,
 • stosowanie biodegradowalnych opakowań.

 

ICEA

Włoska jednostka certyfikująca kosmetyki oraz żywność wytwarzane w sposób przyjazny środowisku.

 

BioGro
Jednostka certyfikująca  w Nowej Zelandii, regulująca zasady ekologicznego rolnictwa i hodowli.

 

IHTK – nie testowane na zwierzętach

Międzynarodowy związek producentów przeciwko stosowania testów na zwierzętach w kosmetyce.

Certyfikat ten oznacza, że:

 • nie będą wykonywane testy na zwierzętach na całym etapie produkcji,
 • nie będą stosowne żadne surowce, które zostały po raz pierwszy przetestowane na zwierzętach po 01.01.1979,
 • nie będą stosowane surowce, których zdobycie wiązało się z męczeniem zwierząt lub ich uśmierceniem,
 • zakaz współpracy z firmami, które przeprowadzają testy na zwierzętach lub zamawiają w innych laboratoriach.

 

FAIRTRADE – sprawiedliwy handel

Kupując produkty ze znakiem Fairtrade dają gwarancję, że ludzie, którzy pracowali przy ich

powstawaniu, byli uczciwie traktowani i wynagradzani.

Podstawowe standardy Sprawiedliwego Handlu to między innymi:

 • cena minimalna Fairtade,
 • premia Fairtrade na rzecz lokalnej społeczności,
 • umowy długoterminowe,
 • równe płace dla kobiet i mężczyzn,
 • produkcja odpowiedzialna społecznie i ekologicznie,
 • do pracy nie są wykorzystywane dzieci.

 

PHYTOTRADE AFRICA

Wizjonerska inicjatywa Fair Trade, promująca projekty wspierające gospodarczo rejony wokół Sahary. To organizacja non-profit skupiająca prywatnych przedsiębiorców, instytucje badawcze i uniwersyteckie oraz osoby prywatne z 8 afrykańskich krajów: Botswany, Malawi, Mozambiku, Namibii, RPA, Suazi, Zambii i Zimbabwe.

 

OASIS

Organizacja handlowa non profit standaryzująca produkty organiczne.

 

NSF

Międzynarodowa organizacja certyfikująca kosmetyki i żywność.

 

Natural Products Association

Jednostka certyfikująca żywność i kosmetyki organiczne założona w USA.

 

CCOF

Certyfikat CCOF daje gwarancję, że produkt który otrzymujesz jest 100% naturalny nie zawiera chemii i nie był testowany na zwierzętach a surowce użyte do produkcji pochodzą z plantacji ekologicznych i nie zawierają pestycydów.